Get Adobe Flash player

Saresehan Budaya

Mangayubagya absahipun Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta, masyarakat Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, dinten Senen (24/12) siyang ngadani sarasehan budaya, mapan ing gedung serbaguna Desa Bangunjiwo. Sarasehan kasebat kanthi narasumber  GBPH Yudhaningrat ; Kepala Dinas Kebudayaan DIY,  Ir. Yuwono Sri Suwito, MM  ; Ketua Dewan Kebudayaan DIY lan Sugeng Wiyono / Ki Juru Bangunjiwo ;  Pengasuh Rubrik KR. 
Lampah perjuanganipun masyarakat Ngayogyakarta tumrap Keistimewaan DIY dereng purna. Sinaosa DPR RI sampun ngabsahaken Undang Undang Keistimewaan, nanging boten ateges perjuwangan sampun purna. Taksih dipun betahaken payung ukum ingkang kiat kangge absahing lampah Keistimewaan DIY. Bab kasebat dipun andharaken salebeting sarasehan budaya ingkang dipun adani ing gedung serbaguna Bangunjiwo Kasihan Bantul, dinten Senen siang.

   

   

Narasumber sarasehan, Yuwono Sri Suwito mratelakaken, wigatos tumuli kadhapuk payung ukum ingkang ngayomi lampahing Keistimewaan DIY. Kraton Ngayogyakarta tembayatan kaliyan DPRD DIY sampun ngajengaken Draft Raperda Keistimewaan, ingkang tumuli badhe dipun rembag sesarengan. Raperda kasebat kaajab badhe ngemot lampahing Keistimewaan DIY, mliginipun ingkang gegayutan kaliyan pemerintahan, kebudayaan lan seni tradisional.

sumber berita :      http://www.jogjatv.tv/berita/24/12/2012/sarasehan-budaya-bangunjiwo

foto                     :       dok. pribadi

Silahkan dowload file foto yang lebih banyak & lengkap mengenai Saresehan Budaya di bawah ini:

 

Bingung cara mengunduh / men-download? Klik Disini